Analyse van klimaat- en energiebeleid van landen met de grootste uitstoot

Sinds de internationale klimaatonderhandelingen in Kopenhagen (2009) hebben veel landen kwantitatieve doelen, voorstellen en actieplannen ingediend voor het terugdringen van uitstoot van broeikasgassen, de zogenaamde ‘pledges’ of beloftes. Door deze voorstellen is binnenlands klimaatbeleid geïnitieerd. Deze studie analyseert de verwachte impact op de emissies in 2020 van het meest effectieve binnenlandse beleid in de 19 landen met de hoogste broeikasgasemissies en beoordeelt of deze landen op schema liggen ten aanzien van hun beloftes.

Liggen landen op schema ?

De beloftes hebben geleid tot planning en uitvoering van binnenlands beleid in alle 19 grote landen en regio's. Dit beleid zal waarschijnlijk leiden tot het voldoen aan de toegezegde emissiereducties. Sommige landen zullen meer doen dan ze beloofd hebben, andere landen moeten extra maatregelen nemen of internationale emissierechten kopen om aan de toezeggingen te voldoen. Alle belangrijke landen hebben doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie geïmplementeerd en sommige landen hebben onlangs efficiëntiemaatregelen in hun transport- en/of energiesectoren geïmplementeerd.

Dit rapport van het PBL, Ecofys en IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) beschrijft naast de analyse ook de methode die werd gebruikt om de mate van emissiereducties die voortkomen uit het binnenlandse klimaatbeleid in de geselecteerde landen te beoordelen

Auteurs

Mark Roelfsema, Michel den Elzen, Niklas Höhne, Andries Hof, Nadine Braun, Hanna Fekete, Hannes Böttcher, Ruut Brandsma, Julia Larkin

Kenmerken

Publicatietitel
Analyse van klimaat- en energiebeleid van landen met de grootste uitstoot
Publicatiedatum
21 november 2013
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Engels
Productnummer
1096