Briefadvies Planbureaus voor herstelbeleid
Een doorstart van de samenleving

18-02-2021 | Publicatie

Het opstellen van een herstelbeleid voor economie en samenleving moet niet wachten tot een nieuw regeerakkoord is afgerond. Dat duurt wellicht maanden en er is nu  -gezien de aanhoudende coronacrisis – geen tijd te verliezen. Dat schrijven het Centraal Planbureau, het Sociaal Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in een gezamenlijk briefadvies aan het demissionaire kabinet. De drie planbureaus adviseren om zo spoedig mogelijk te starten met een samenhangend herstelbeleid en dat te verbinden aan langetermijndoelen op het gebied van brede welvaart en belangrijke maatschappelijke opgaven.

In het afgelopen jaar hebben het SCP, CPB en PBL in samenwerking met het RIVM ingezet op verbreding van kennis over de gevolgen van de crisis voor de economie, leefomgeving en samenleving ten behoeve van de politiek-bestuurlijke besluitvorming. De planbureaus brengen op die manier een aantal richtinggevende aandachtspunten bij het openen van de samenleving en maatschappelijk herstelbeleid onder de aandacht van het kabinet.