Cahier Landbouw, toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving

In de studie Welvaart en Leefomgeving worden onzekerheden verkend en scenario’s ontwikkeld rondom ontwikkelingen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Voor het thema landbouw gaan de onderzoekers ervan uit dat landbouw de belangrijkste en grootste grondgebruiker blijft van Nederland.

In scenario Hoog gaan de onderzoekers van PBL en CPB uit van veel aandacht voor klimaat en milieuproblematiek, naast de relatief sterke economische en demografische groei. In scenario Laag gaan ze uit van minder aandacht voor de klimaat- en milieuproblematiek en minder economische en demografische groei.

Kenmerken

Publicatiedatum
1 december 2015
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1687