Column Energie Actueel - Geeft Denemarken het voorbeeld?

01-05-2012 | Publicatie

Onlangs is in Denemarken de doelstelling voor de reductie van broeikasgassen in 2020 aangescherpt en is het doel voor de inzet van hernieuwbare energie naar boven bijgesteld. Tevens streeft men naar een lager energieverbruik in 2020. In een column in Energie Actueel gaat Pieter Boot, medewerker van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), nader in op deze transtie naar een duurzame en efficiënte energievoorziening.