Column Energie Actueel - Op de drempel

In een column in Energie Actueel geeft Pieter Boot, medewerker van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn visie op de belangrijkste ontwikkeling in de energiesector. De grote trendmatige veranderingen die het Europese energielandschap kenschetsen, laten zich niet in een jaar vangen. Als we voor 2012 toch opvallende zaken zouden noemen, is het de tegenstrijdigheid tussen wat er op lange termijn moet gebeuren (kolen eruit, schone elektriciteit erin) en wat nu plaatsvindt (gas staat stil, kolen erbij). De onderstroom van lokale initiatieven is in Nederland nog klein, maar wint aan kracht. In 2013 zal dit niet anders zijn, maar we putten hoop uit een mogelijk energieakkoord van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Auteurs

Pieter Boot

Kenmerken

Publicatietitel
Column Energie Actueel - Op de drempel
Publicatiedatum
18 december 2012
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Energie Actueel 15 2012
Productnummer
1233