Column Energie Actueel - Windenergie in Nederland: cruciaal, maar onzeker

04-03-2014 | Publicatie

De laatste weken is een debat losgebarsten rond windenergie. Niet zo gek: de afgelopen jaren groeide de capaciteit nauwelijks en om de afspraken van het Energieakkoord te realiseren moet het tempo aanzienlijk omhoog. Alom worden initiatieven ontplooid en windenergie wordt weer zichtbaar. Van de voorziene toename van hernieuwbare energie in het Energieakkoord is zo’n 45% afkomstig van wind. Lees meer in de column van Pieter Boot over recente ontwikkelingen in de energiesector.