Conceptadvies SDE++ 2021 Elektrificatie van offshore productieplatformen

28-08-2020 | Rapport

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) in 2021. Deze notitie bevat het conceptadvies met betrekking tot elektrificatie van offshore productieplatformen. Het PBL heeft hierbij ondersteuning gevraagd van Guidehouse.

De SDE+ is sinds 2011 het belangrijkste instrument voor de stimulering van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare energie van diverse technologie├źn bepaald, binnen de SDE+-regeling aangeduid als het basisbedrag. Daarnaast zijn ook het correctiebedrag en de basisprijs belangrijke componenten van de SDE+-regeling.

Verbreding naar SDE++

In 2020 is de bestaande SDE+-regeling verbreed naar de SDE++. Nieuw hierbij was dat naast categorie├źn voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie, de verbredingsopties. Voor het advies voor de SDE++ 2021 kijkt het PBL naar nieuwe opties om aan de regeling toe te voegen, terwijl het ook de in 2020 opengestelde opties blijft herijken aan de laatste marktontwikkelingen.

Elektrificatie van offshore productieplatformen

In de Noordzee wordt door een tiental bedrijven gas gewonnen vanaf productieplatformen op het Nederlands Continentaal Plat. De benodigde elektriciteit om deze platformen operationeel te houden wordt op het platform onder andere geproduceerd met het gewonnen gas. Door de ontwikkeling van offshore wind zal er in het komende decennium een sterk elektriciteitsnetwerk op zee ontstaan. Een directe aansluiting op het offshore elektriciteitsnetwerk zou de noodzaak tot elektriciteitsopwekking met gas reduceren en daarbij mogelijk tot een CO2-reductie leiden.

De uitgangspositie van dit conceptadvies is een offshore productieplatform met een elektrisch vermogen van 25 MW voor productie, zuivering en compressie van het product en facilitaire processen op het platform. De elektriciteit op het platform wordt opgewekt door een gasturbine, gevoed door gas geproduceerd door het platform of een nabijgelegen platform.

Marktconsultatie

Belanghebbenden kunnen schriftelijk een reactie geven op dit conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen door middel van het consultatieformulier. Deze schriftelijke reactie dient uiterlijk 16 september 2020 bij het PBL binnen te zijn via sde@pbl.nl. Mocht een aanvullend gesprek door het PBL gewenst worden, dan zal dit tussen 17 en 30 september worden gehouden.