Conceptadvies SDE++ 2022 Chemische en fysische recycling van kunststoffen

22-04-2021 | Rapport

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) in 2022. Het PBL heeft hierbij ondersteuning gekregen van TNO en DNV. Deze notitie bevat het conceptadvies met betrekking tot chemische en fysische recycling van kunststoffen.

De SDE+ is sinds 2011 het belangrijkste instrument voor de stimulering van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. In 2020 is de bestaande SDE+-regeling verbreed naar de SDE++. Nieuw hierbij was dat naast categorie├źn voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie, de verbredingsopties. Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare energie- en CO2 reducerende technieken bepaald, binnen de SDE++-regeling aangeduid als het basisbedrag. Daarnaast zijn ook het correctiebedrag en de basisprijs belangrijke componenten van de SDE++-regeling.

Chemische en fysische recycling van kunststoffen

Primaire productieprocessen voor kunststoffen met hoge energie- en CO2-intensiteit kunnen vervangen worden door producten te hergebruiken, te recyclen of biobased te maken. Naast minder uitstoot bij de primaire productie kan door recycling ook uitstoot en andere milieuschade door verbranding in het afvalstadium worden vermeden. Er zijn diverse recyclingtechnieken in ontwikkeling die ervoor kunnen zorgen dat we ons afval kunnen hergebruiken. Dit advies richt zich op PET-depolymerisatie en (fysische) EPS-recycling.

Marktconsultatie

Belanghebbenden kunnen schriftelijk een reactie geven op dit conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen. Deze schriftelijke reactie dient uiterlijk 21 mei 2021 bij het PBL binnen te zijn. Mocht een aanvullend gesprek door het PBL gewenst worden, dan zal dit tussen 7 juni en 2 juli worden gehouden.