Conceptadvies SDE++ 2022 CO2-afvang en -gebruik (CCU) in de glastuinbouw

22-04-2021 | Rapport

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) in 2022. Het PBL heeft hierbij ondersteuning gekregen van TNO en DNV. Deze notitie bevat het conceptadvies met betrekking tot de CO2-afvang en -gebruik (CCU) in de glastuinbouw.

De SDE+ is sinds 2011 het belangrijkste instrument voor de stimulering van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. In 2020 is de bestaande SDE+-regeling verbreed naar de SDE++. Nieuw hierbij was dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie, de verbredingsopties. Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare energie- en CO2 reducerende technieken bepaald, binnen de SDE++-regeling aangeduid als het basisbedrag. Daarnaast zijn ook het correctiebedrag en de basisprijs belangrijke componenten van de SDE++-regeling.

CO2-afvang en -gebruik in de glastuinbouw

De afvang en het gebruik van CO2 (CCU: CO2 Capture and Utilisation) in de glastuinbouw voor extra plantbemesting is reeds een toegepaste techniek. Jaarlijks wordt er ongeveer 500 tot 600 kton CO2 geleverd aan de glastuinbouw. CO2-afvang kent verschillende mogelijke toepassingen in zowel de industrie als de elektriciteitsproductie. Op verschillende locaties kan CO2 worden afgevangen en gecomprimeerd worden. Binnen de SDE++ wordt momenteel alleen CO2-afvang onderzocht bij industriële toepassingen. De kostenbevindingen en basisbedragen zijn te vinden in dit advies.

Marktconsultatie

Belanghebbenden kunnen schriftelijk een reactie geven op dit conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen. Deze schriftelijke reactie dient uiterlijk 21 mei 2021 bij het PBL binnen te zijn. Mocht een aanvullend gesprek door het PBL gewenst worden, dan zal dit tussen 7 juni en 2 juli worden gehouden.