Conceptadvies SDE++ 2022 Energie uit water

22-04-2021 | Rapport

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) in 2022. Het PBL heeft hierbij ondersteuning gekregen van TNO en DNV. Deze notitie bevat het conceptadvies met betrekking op energie uit water.

De SDE+ is sinds 2011 het belangrijkste instrument voor de stimulering van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. In 2020 is de bestaande SDE+-regeling verbreed naar de SDE++. Nieuw hierbij was dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie, de verbredingsopties. Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare energie- en CO2 reducerende technieken bepaald, binnen de SDE++-regeling aangeduid als het basisbedrag. Daarnaast zijn ook het correctiebedrag en de basisprijs belangrijke componenten van de SDE++-regeling.

Elektriciteit uit waterkracht en aquathermie

Deze notitie bevat het conceptadvies over de subsidiehoogtes voor elektriciteit uit waterkracht en aquathermie in 2022. Achtereenvolgens worden de bevindingen van het kostenonderzoek, de beschrijvingen van de referentie-installaties en de adviezen van de basisbedragen gegeven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën:

  • Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm
  • Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie
  • Waterkracht, valhoogte < 50 cm
  • Osmose
  • Aquathermie – Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO)
  • Aquathermie - Thermische energie uit oppervlaktewater voor directe toepassing (TEO-d)
  • Aquathermie – Thermische Energie uit Afvalwater (TEA)

Marktconsultatie

Belanghebbenden kunnen schriftelijk een reactie geven op dit conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen. Deze schriftelijke reactie dient uiterlijk 21 mei 2021 bij het PBL binnen te zijn. Mocht een aanvullend gesprek door het PBL gewenst worden, dan zal dit tussen 7 juni en 2 juli worden gehouden.