Conceptadvies SDE++ 2022 Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen

22-04-2021 | Rapport

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) in 2022. Het PBL heeft hierbij ondersteuning gekregen van TNO en DNV. Deze notitie bevat het conceptadvies met betrekking tot geavanceerde hernieuwbare brandstoffen

De SDE+ is sinds 2011 het belangrijkste instrument voor de stimulering van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. In 2020 is de bestaande SDE+-regeling verbreed naar de SDE++. Nieuw hierbij was dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie, de verbredingsopties. Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare energie- en CO2 reducerende technieken bepaald, binnen de SDE++-regeling aangeduid als het basisbedrag. Daarnaast zijn ook het correctiebedrag en de basisprijs belangrijke componenten van de SDE++-regeling.

Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen

In dit conceptadvies worden twee nieuwe referentie-installaties gepresenteerd. Het betreft de productie van biomethanol uit lignocellulose biomassa via vergassing en productie van drop-in-diesel en benzine via Fischer Tropsch-synthese uit lignocellulose biomassa. De overige categorieën, bio-LNG uit mono- en allesvergisting en bioethanol uit lignocellulosehoudende grondstoffen, zijn ongewijzigd ten opzichte van het eindadvies SDE++ 2021.

Marktconsultatie

Belanghebbenden kunnen schriftelijk een reactie geven op dit conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen. Deze schriftelijke reactie dient uiterlijk 21 mei 2021 bij het PBL binnen te zijn. Mocht een aanvullend gesprek door het PBL gewenst worden, dan zal dit tussen 7 juni en 2 juli worden gehouden.