Conceptadvies SDE++ 2022 Zonne-energie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) in 2022. Het PBL heeft hierbij ondersteuning gekregen van TNO en DNV. Deze notitie bevat het conceptadvies met betrekking tot zonne-energie.

De SDE+ is sinds 2011 het belangrijkste instrument voor de stimulering van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. In 2020 is de bestaande SDE+-regeling verbreed naar de SDE++. Nieuw hierbij was dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie, de verbredingsopties. Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare energie- en CO2 reducerende technieken bepaald, binnen de SDE++-regeling aangeduid als het basisbedrag. Daarnaast zijn ook het correctiebedrag en de basisprijs belangrijke componenten van de SDE++-regeling.

Zon-PV en zonthermie en PVT-panelen

Dit document beschrijft de adviezen voor zonne-energie, te weten elektriciteit uit fotovoltaïsche panelen (zon-PV), warmte uit zonnecollectoren (zonthermie en daglichtkas) en PVT met warmtepomp. PVT is de gecombineerde opwekking van elektriciteit (PV) en warmte (thermisch) uit zonne-energie.

Voor zon-PV hebben de categorieën betrekking op een installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht – uitsluitend door middel van fotovoltaïsche zonnepanelen – die is aangesloten op een elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3x80 A. De in dit advies onderzochte categorieën voor zon-PV zijn:

 • Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥15 kWp en <1 MWp, gebouwgebonden
 • Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥15 kWp en <1 MWp, grondgebonden of drijvend op water
 • Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥1 MWp, gebouwgebonden
 • Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥1 MWp, grondgebonden
 • Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥1 MWp, drijvend op water
 • Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥1 MWp, zonvolgend op land
 • Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥1 MWp, zonvolgend op water

De onderzochte categorieën voor zonthermie zijn:

 • Zonthermie, ≥140 kWth en <1 MWth
 • Zonthermie, ≥1 MWth
 • Daglichtkas

Voor zonnewarmte wordt in dit advies speciaal gekeken naar concentrerende collectoren.

De onderzochte categorieën voor PVT zijn:

 • PVT met warmtepomp

Marktconsultatie

Belanghebbenden kunnen schriftelijk een reactie geven op dit conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen. Deze schriftelijke reactie dient uiterlijk 21 mei 2021 bij het PBL binnen te zijn. Mocht een aanvullend gesprek door het PBL gewenst worden, dan zal dit tussen 7 juni en 2 juli worden gehouden.

Auteurs

PBL Auteurs
Sander Lensink
Overige auteurs
Jasper Lemmens (DNV)
Luuk Beurskens (TNO)

Kenmerken

Publicatietitel
Conceptadvies SDE++ 2022 Zonne-energie
Publicatiedatum
22 april 2021
Publicatie type
Rapport
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4381