Condities voor een grotere rol van energiecooperaties in hernieuwbare elektriciteitsopwekking

Nederland heeft inmiddels ongeveer 150 energiecoöperaties, waaronder 15 ervaren windcoöperaties die al een jaar of 25 bestaan. Voor het overige deel gaat het om coöperaties die pas enkele jaren bestaan, maximaal 8 jaar, en die zich nu nog vooral richten op dienstverlenende activiteiten, zoals collectieve inkoopacties van zonnepanelen, wijkacties rond energiebesparing en het doorleveren van hernieuwbare energie. Steeds meer coöperaties gaan zich nu ook richten op het realiseren van grotere collectieve zon- en windprojecten, maar vooralsnog is hun aandeel in de nationale hernieuwbare elektriciteitsproductie beperkt.

Aandeel in duurzame energievoorziening en randvoorwaarden voor verdere groei

Dit artikel brengt in kaart in hoeverre aan de condities wordt voldaan om dit aandeel in de nabije toekomst te laten toenemen. Alles overziend kan de voorzichtige conclusie zijn dat de condities voor energiecoöperaties gunstig genoeg zijn om op termijn een groter aandeel in de hernieuwbare elektriciteitsopwekking te krijgen dan nu het geval is

Dit artikel is onderdeel van een speciale uitgave van TPEdigitaal met als thema Energiebeleid en Klimaat. Zie tevens de overige publicaties met medewerking van PBL.

Auteurs

Hans Elzenga en Anne Marieke Schwencke

Kenmerken

Publicatietitel
Condities voor een grotere rol van energiecooperaties in hernieuwbare elektriciteitsopwekking
Publicatiedatum
20 Juli 2015
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
TPEdigitaal
Productnummer
1849