De betekenis van organische verbindingen voor de stikstofdepositie in Nederland

22-06-2010 | Publicatie

De natte depositie van stikstof in Nederland vindt vrijwel geheel in de vorm van ammonium en nitraat plaats. Dit is de belangrijkste conclusie van een onderzoek naar niet-routinematig gemeten vormen van stikstof in neerslag. Daarmee is de bijdrage van andere dan van ammoniak en stikstofoxiden afgeleide stoffen aan de totale stikstofdepositie in Nederland waarschijnlijk verwaarloosbaar.

De berekening van de natte stikstofdepositie is van oudsher gebaseerd op de uitkomsten van metingen van de ammonium- en nitraatconcentraties in de neerslag. De literatuur geeft echter aanwijzingen dat andere stikstofcomponenten dan ammonium en nitraat een niet-verwaarloosbare bijdrage aan de natte stikstofdepositie zouden kunnen leveren.

Het laatste onderzoek in Nederland op dit gebied dateert van meer dan 20 jaar geleden. Daarom is in 2006 en 2008 een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van organische stikstofverbindingen in de Nederlandse neerslag. Het onderzoek heeft zich, naast aandacht voor de klassieke componenten ammonium en nitraat, gericht op totaal stikstof, amines, ureum en aminozuren.

Aminozuren en amines konden in neerslag niet worden aangetoond. De hoeveelheid totaal stikstof in de neerslag week gemiddeld niet significant af van de som van het stikstof in ammonium en nitraat. In de helft van de gevallen werd echter wel ureum gevonden. De bijdrage van ureum aan de natte depositie zou gemiddeld in de orde van 2% kunnen bedragen. De bijdrage van ureum aan de totale stikstofdepositie zou dan maximaal 1% kunnen zijn. Dit is voor praktische doeleinden een vrijwel verwaarloosbare bijdrage.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

  1. De natte depositie van stikstof in Nederland vindt vrijwel geheel in de vorm van ammonium en nitraat plaats.
  2. De bijdrage van andere dan van ammoniak en stikstofoxiden afgeleide stoffen aan de totale stikstofdepositie is in Nederland waarschijnlijk verwaarloosbaar.