De energietransitie kent geen blauwdruk: wat Nederland kan leren van zijn buurlanden

Een tour d'horizon van de manieren waarop buurlanden - met name Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk - verwikkeld zijn in een zoektocht naar het klimaatvriendelijk maken van de elektriciteitsvoorziening, laat op de eerste plaats zien dat dit voor elk land een uniek proces is.

Grote verschillen in het ontwerp voor de energietransitie

Er is geen rolmodel voor Nederland. Wel zijn er veel relevante ervaringen in de buurlanden. Dit artikel identificeert een aantal lessen voor Nederland. Deze kunnen Nederland ondersteunen bij het ontwikkelen van het eigen model voor de energietransitie en de daaraan gekoppelde politiek-maatschappelijke drijfveren.

Dit artikel is onderdeel van een speciale uitgave van TPEdigitaal met als thema Energiebeleid en Klimaat. Zie tevens de overige publicaties met medewerking van PBL.

Auteurs

Jos Notenboom en Remko Ybema

Kenmerken

Publicatietitel
De energietransitie kent geen blauwdruk: wat Nederland kan leren van zijn buurlanden
Publicatiedatum
20 Juli 2015
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
TPEdigitaal
Productnummer
1851