De hervormingen van het IPCC

Publicatie

Het IPCC heeft een aantal besluiten genomen in reactie op de review door de InterAcademy Council. Deze zullen zeker bijdragen aan verbeteringen van het assessmentproces. De auteurs, het IPCC-bestuur en de regeringen hebben als taak de stand van zaken in de klimaatwetenschap politiek neutraal en volledig weer te geven.

“Kennisklimaat” – Jaarboek KennisSamenleving 2011

Dit artikel is verschenen in het Jaarboek KennisSamenleving 2011 getiteld “Kennisklimaat: (On)macht van de wetenschap in het klimaatdebat”, uitgegeven door Amsterdam University Press. Het artikel geeft een overzicht van het effect van 'Climategate' en fouten in het IPCC-rapport op het IPCC. De inzet van Nederland en de reactie van het IPCC via hervormingen worden beschreven.

Onderzoekers van PBL hebben twee bijdragen aan dit jaarboek geleverd.

Auteurs

Leo Meyer

Kenmerken

Publicatietitel
De hervormingen van het IPCC: De lotgevallen na Climategate
Publicatiedatum
25 november 2011
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Jaarboek KennisSamenleving 2011
Productnummer
556