De hervormingen van het IPCC

25-11-2011 | Publicatie

Het IPCC heeft een aantal besluiten genomen in reactie op de review door de InterAcademy Council. Deze zullen zeker bijdragen aan verbeteringen van het assessmentproces. De auteurs, het IPCC-bestuur en de regeringen hebben als taak de stand van zaken in de klimaatwetenschap politiek neutraal en volledig weer te geven.

“Kennisklimaat” – Jaarboek KennisSamenleving 2011

Dit artikel is verschenen in het Jaarboek KennisSamenleving 2011 getiteld “Kennisklimaat: (On)macht van de wetenschap in het klimaatdebat”, uitgegeven door Amsterdam University Press. Het artikel geeft een overzicht van het effect van 'Climategate' en fouten in het IPCC-rapport op het IPCC. De inzet van Nederland en de reactie van het IPCC via hervormingen worden beschreven.

Onderzoekers van PBL hebben twee bijdragen aan dit jaarboek geleverd.