De impact van good practice-beleid op regionale en mondiale broeikasgasemissies

29-07-2015 | Publicatie

Het NewClimate Institute, IIASA en het PBL hebben geanalyseerd wat de impact op broeikasgasemissies is van implementatie van good practice-beleid op grote schaal. Het doel was om good practices die emissiereductie kunnen vergroten in kaart te brengen en te illustreren hoe deze kunnen bijdragen aan het beperken van de temperatuurstijging tot minder dan 2° Celsius. Het rapport laat de impact van good practice-beleid zien als dit wordt geïmplementeerd in de landen China, Verenigde Staten, India, Brazilië, Rusland en Japan én op mondiale schaal.

Good practice-beleid kan bijdrage leveren aan 2-gradendoel

  • De analyse laat de mogelijke impact zien van wereldwijde implementatie van good practice-beleid in 9 vooraf geselecteerde beleidsgebieden: het kan leiden tot emissieniveaus in 2020 en 2030 die in de buurt liggen van de vereiste emissieniveaus om op schema te blijven voor de 2-gradendoelstelling.
  • Implementatie van good practice-beleid op grote schaal kan al vóór 2030 in de meeste regio’s de groei stoppen van broeikasgasemissies.
  • Replicatie van good practice-beleid in de sectoren elektriciteit, transport en bebouwde omgeving kan de energie- en emissie-intensiteit verlagen tot de vereiste niveaus om te voldoen aan de 2-gradendoelstelling.