De ontwikkeling van de Global Environment Outlook

11-03-2019 | Rapport

De serie Global Environment Outlook (GEO) is wereldwijd het voorbeeld voor beleidsgerichte rapportage over milieu en ontwikkeling. GEO rapporten belichten toekomstige uitdagingen en opties voor beleid. Sinds het midden van de jaren 90 is GEO de belangrijkste milieuverkenning van de wereld. Op dit moment wordt een onafhankelijk boek samengesteld dat terugkijkt en vooruitkijkt na 25 jaar GEO. PBL is een van de ondersteunende organisaties. 

Ter gelegenheid van de 2-jaarlijkse bijeenkomst van de VN milieu-assemblee en de publikatie van de 6e Global Environment Outlook, beide half maart 2019, is alvast een samenvatting gepubliceerd. Het volledige boek wordt eind 2019 verwacht.

Wereldwijd veel  GEO rapporten her-ontdekt

Onderzoek voor het boek heeft tot nu toe bijna 300 mondiale, regionale en lokale GEO-rapporten aan het licht gebracht. Dat zijn er veel meer dan gedacht. Onder andere landen en steden in Latijns Amerika hebben de opzet van GEO vaak toegepast als aanloop naar ambitieuzer en beter ingebed milieubeleid.

Het werk aan GEO door een netwerk van collaborating centres heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het inzicht dat mondiale en regionale milieuproblemen vaak verschillende zijden weergeeft van dezelfde medaille. Het gaat dan bijvoorbeeld om beheer van land, klimaat, lucht en biodiversiteit.

De toekomst van GEO

Het boek wordt geschreven voor degenen die de komende 10 jaar betrokken zullen zijn bij dit soort beleidsgerichte verkenningen – als opdrachtgever, ontwerper of gebruiker.

Als er een rol is voor GEO in de toekomst, vergt dat ongetwijfeld een nieuwe opzet, op basis van de nu opgeschreven principes uit de afgelopen 25 jaar. Het boek draagt bouwstenen aan voor zo’n herziening. Los daarvan, ook als GEO plaats zou maken voor alternatieve rapportages, zal de GEO know-how goed van pas komen.