De rol van de elektrische warmtepomp in een klimaatneutrale woningvoorraad

Publicatie

In het kader van het Energieakkoord is afgesproken dat de deelnemende partijen streven naar een energieneutraal gebouwde omgeving in 2050. In deze notitie wordt ingegaan op de vraag welke technieken in aanmerking komen om een CO2-vrije woningvoorraad te realiseren.

Voor klimaatneutraliteit is een mix van maatregelen nodig

Het is belangrijk om allereerst de warmtevraag van woningen door middel van isolatie sterk omlaag te brengen. Voor CO2-vrije invulling van de warmtevraag die onvermijdelijk overblijft, kunnen biomassa voor groen gas of in een bio-warmtekrachtkoppeling, geothermie, CO2-vrije restwarmte of warmtepompen worden toegepast.

Gezien de verwachting dat elektriciteitsopwekking makkelijker en sneller CO2-vrij kan worden gemaakt dan de productie van gas en warmte, zullen elektrische warmtepompen zeer waarschijnlijk een rol moeten spelen in een klimaatneutrale energievoorziening. Voorwaarde voor een echt substantiële rol is dat niet alleen nieuwbouwwoningen maar ook bestaande woningen geschikt worden gemaakt voor verwarming met elektrische warmtepompen. In het algemeen moeten ze daartoe goed worden geïsoleerd en voorzien worden van vloer- en/of muurverwarming. Aangezien driekwart van de acht miljoen woningen die er in 2050 zullen staan nu al gebouwd is, gaat het om een erg grote uitdaging.

Auteurs

Hans Elzenga, Jan Ros

Kenmerken

Publicatietitel
De rol van de elektrische warmtepomp in een klimaatneutrale woningvoorraad
Publicatiedatum
12 december 2014
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1609