De slimme meter, uitgelezen energie(k)?

Op grote schaal worden momenteel in Nederlandse woningen slimme meters geplaatst. Toch blijft de energiebesparing achter bij de verwachting. Het PBL onderzocht hoe de potentie van de slimme meter beter kan worden benut. Een kansrijke optie is om, naast de uitrol van de slimme meter, te beginnen met een programma dat experimenteert met de inzet van energieverbruiksmanagers zoals in-home displays.

De Rijksoverheid heeft zich gecommitteerd aan energiebesparing in de bebouwde omgeving, door in 2015 te besluiten alle 7 miljoen Nederlandse huishoudens een slimme meter aan te bieden. Het bij de besluitvorming verwachte resultaat was dat in 2020, als alle huishoudens voorzien zijn van een slimme meter, gemiddeld 3,5% energie wordt bespaard.

Uit de studie blijkt dat bij de huishoudens die een slimme meter hebben, de energiebesparing achterblijft. Deze blijft steken op gemiddeld nog geen 1%.

De Rijksoverheid wil met de invoering van de slimme meter het maatschappelijk belang dienen: het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen, het betaalbaar houden van energielevering en de betrouwbaarheid van de energielevering staan voorop.

Belangrijkste conclusies

  1. Effect van de slimme meter op energiebesparing blijft achter bij de verwachtingen.
  2. Invoering van een feedbacksysteem levert grote maatschappelijke baten op.
  3. De beste kans lijkt weggelegd voor de in-home display.
  4. Voor de verdere uitrol van de slimme meter met in-home display is een meer experimentele benadering wenselijk.

Auteurs

Kees Vringer, Ton Dassen

Kenmerken

Publicatietitel
De slimme meter, uitgelezen energie(k)?
Publicatiedatum
23 november 2016
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
2122