Definitieve correctiebedragen 2021

In het kader van de SDE++- en SCE-regelingen

In deze notitie presenteren we de berekeningen en resultaten van de definitieve correctiebedragen voor het jaar 2021 voor alle SCE- en SDE++ aanwijzingsregelingen vanaf 2008. De notitie is opgesteld in samenwerking met TNO en op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Ontwikkeling van marktprijzen

Zoals vastgelegd in het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie worden deze bedragen bepaald aan de hand van de geobserveerde marktprijzen van verschillende handelsproducten (zoals gasprijs, elektriciteitsprijs, CO2-emissierechten en Garanties van Oorsprong) in het gehele afgelopen jaar 2021, waarop voor verschillende categorie├źn verrekenfactoren van toepassing zijn voor bijvoorbeeld profiel- en onbalanskosten, warmte-krachtverhouding en belastingen. In deze notitie beschrijven we de ontwikkeling van de marktprijzen en aanvullende factoren die gebruikt worden voor de berekeningen van de correctiebedragen.

Berekeningswijze

De berekeningswijze van de correctiebedragen is hoe marktprijzen in de SDE++ worden meegenomen. De berekeningswijzen staan toegelicht in de notitie en ter illustratie van de berekeningswijze is een berekening beschikbaar gesteld op de website.
 

We gaan ervan uit dat de lezer bekend is met de SCE- en SDE++-regelingen. Op de website van RVO.nl is meer informatie te vinden over de SDE++-regeling en de SCE-regeling.

Auteurs

PBL Auteurs
Marc Marsidi Mike Muller
Overige auteurs
Van der Welle, Adriaan

Kenmerken

Publicatietitel
Definitieve correctiebedragen 2021
Publicatiesubtitel
In het kader van de SDE++- en SCE-regelingen
Publicatiedatum
7 april 2022
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
103
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4809