Definitieve correctiebedragen 2022

In het kader van de SDE++- en SCE-regelingen

In deze notitie presenteren we de berekeningen en resultaten van de definitieve correctiebedragen voor het jaar 2022 voor alle SCE- en SDE++-aanwijzingsregelingen vanaf 2008. De notitie is opgesteld in samenwerking met TNO en op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Ontwikkeling van marktprijzen

Zoals vastgelegd in het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie worden deze bedragen bepaald aan de hand van de geobserveerde marktprijzen van verschillende handelsproducten (zoals gasprijs, elektriciteitsprijs, CO2-emissierechten en Garanties van Oorsprong) in het gehele afgelopen jaar 2022, waarop voor verschillende categorieën verrekenfactoren van toepassing zijn voor bijvoorbeeld profiel- en onbalanskosten, warmte-krachtverhouding en belastingen. In deze notitie beschrijven we de ontwikkeling van de marktprijzen en aanvullende factoren die gebruikt worden voor de berekeningen van de correctiebedragen.

Berekeningswijze

De berekeningswijze van de correctiebedragen is hoe marktprijzen in de SDE++ worden meegenomen. De berekeningswijzen staan toegelicht in notitie en ter illustratie van de berekeningswijze is een berekening beschikbaar gesteld op de website.
 

We gaan ervan uit dat de lezer bekend is met de SCE- en SDE++-regelingen. Op de website van RVO.nl is meer informatie te vinden over de SDE++-regeling en de SCE-regeling.

Auteurs

PBL Auteurs
Mike Muller Chris Henriquez
Overige auteurs
Adriaan van der Welle (TNO)
Sander Blom (TNO)

Kenmerken

Publicatietitel
Definitieve correctiebedragen 2022
Publicatiedatum
26 april 2023
Publicatie type
Rapport
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5033