Diversifiëring economie vergroot veerkracht regio Rijnmond

26-02-2014 | Publicatie

De minder gunstige sectorstructuur van de regio Rijnmond vermindert de veerkracht van de regionale arbeidsmarkt. Om het weerstandsvermogen te versterken, is het voor bedrijven die actief zijn in volwassen sectoren zaak hun activiteiten te verschuiven naar aanpalende groeimarkten. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden.

Veerkracht van de Rijnmondse economie is beperkt

Ondanks de gediversifieerde sectorale structuur is de regio Rijnmond relatief kwetsbaar voor economische schokken, omdat de verschillende specialisaties van de regio onderling niet sterk zijn gerelateerd wat betreft de benodigde kennis en vaardigheden. Werknemers die hun baan verliezen door een schok in een sector kunnen daardoor niet zonder meer worden opgevangen in andere sectoren in de regio. Naast de  veerkracht is ook de groeikracht van de Rijnmondse economie beperkt, enerzijds door de specialisatie van de regio in sectoren die mondiaal minder hard groeien en anderzijds door een kleiner regionaal groeivermogen van de sectoren in de regio.

Vergroten van innovatie- en groeivermogen op langere termijn

Economische structuurvernieuwing is van belang voor het vergroten van het innovatie- en groeivermogen van de Rijnmondse economie op de langere termijn. Ondanks de nadelen van specialisaties in relatief volwassen clusters van sectoren kent de arbeidsmarkt van Rijnmond wel degelijk groeikansen in aan die sectoren gerelateerde, kennisintensieve bedrijvigheid. De regionale economie kan worden gediversifieerd, bouwend op de bestaande sterktes van de regio in het havenindustriële complex (transport, (petro)chemie en distributie), in water- en deltatechnologie, de tuinbouw en de life & health sciences.