Een mondiaal model voor de gevolgen van overstromingen

Jaarlijks wordt de wereld opgeschrikt door overstromingen ergens op onze aarde. Van alle natuurrampen treffen overstromingen de meeste mensen. Overstromingen veroorzaken grote schade. De mondiaal opererende verzekeringsmaatschappij Munich Re schat de schade voor 2011 alleen al op 60 miljard dollar. De problematiek van toenemende overstromingsrisico’s als gevolg van bevolkingsgroei, economische ontwikkelingen en klimaatverandering is daarmee van toenemend belang in mondiale studies. Het PBL heeft in samenwerking met Deltares, de Universiteit van Utrecht en het instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit een mondiaal overstromingsmodel ontwikkeld.

GLObal Flood Risk for Image Scenario’s

Met het mondiale overstromingsmodel, GLOFRIS (GLObal Flood Risk for Image Scenario’s) genaamd, kunnen we mondiaal op een hoge resolutie (1 km bij 1 km) berekenen wat de gevolgen van een mogelijke overstroming zijn. Dat is een prachtige resolutie voor een model werkend op mondiale schaal en wij zijn vooralsnog de enigen die dit kunnen.

GLOFRIS is onderdeel van het Image instrumentarium

Omdat het model onderdeel is van het IMAGE instrumentarium houdt het rekening met veranderingen in het grondgebruik, klimaat, bevolking en economie. In het artikel ‘A framework for global river flood risk assessments’ gepubliceerd in ‘Hydrology and Earth System Sciences’ beschrijven we de verschillende onderdelen van het overstromingsmodel.

Auteurs

H.C. Winsemius, L.P.H. Van Beek, B. Jongman, P.J. Ward en A. Bouwman

Kenmerken

Publicatietitel
Een mondiaal model voor de gevolgen van overstromingen
Publicatiedatum
21 mei 2013
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Hydrology and Earth System Sciences
Productnummer
910