Effecten klimaatverandering op waterkwantiteit in Nederland

30-10-2012 | Publicatie

Klimaatverandering in Nederland zet door; zo zijn er effecten op de hoeveelheid neerslag en maandgemiddelde rivierafvoeren vastgesteld. Tot nu toe is nog geen versnelling van de zeespiegelstijging gemeten; evenmin is al een trend zichtbaar in extreem hoge of lage rivierafvoeren.

Onzekerheden over toekomstige effecten groot

De verwachting is echter dat zowel de zeespiegelstijging als de rivierafvoeren in de toekomst (versneld) zullen toenemen. Het is nog onzeker in welke mate klimaatverandering van invloed is op de veiligheid tegen overstromingen en de beschikbaarheid van zoetwater. Dit heeft gevolgen voor de in het Deltaprogramma te ontwikkelen adaptatiestrategieën en de planning van de uitvoering daarvan.