Effectiever beleid, meer waterkwaliteit

Het einddoel van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is dat in 2027 de waterkwaliteit van Europese wateren ‘goed’ is. In de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater zijn stappen gezet om het einddoel dichterbij te brengen voor Nederland. Het PBL formuleert in zijn rapport ‘Effectiever beleid, meer waterkwaliteit’ vier randvoorwaarden om de nieuwe aanpak tot een succes te maken. Het gaat om inclusieve en gelijkwaardige participatie, een heldere en richtinggevende rol van de Rijksoverheid, keuzeruimte in de regio en gezamenlijk leren en verantwoorden.

Participatie op gelijk niveau kan impasse tussen waterkwaliteit en landbouw doorbreken

In deze beleidsstudie is onderzocht hoe de implementatie van de KRW in Nederland is verlopen en hoe de Delta-aanpak tot ander, effectiever, beleid kan leiden.

De manier waarop belanghebbenden worden betrokken bij het beleid, is van groot belang voor het succes van het beleid. Door de landbouw en ook andere belanghebbenden meer te betrekken in een gelijkwaardige dialoog komt er ruimte om doelstellingen te bereiken.

Richtinggevende rijksoverheid en keuzeruimte in de regio

Het Rijk blijft primair verantwoordelijk voor het behalen van de KRW-doelen. Het Rijk zal daartoe richting moeten geven, prestaties bewaken (monitoren) en participatie binnen de regio bevorderen. De overheden en belanghebbenden in de regio gaan op hun beurt op zoek naar de beste mix van maatregelen voor hun gebied. Hierbij hoort ruimte om keuzes te maken; er zijn veel verschillende routes naar de gestelde doelen.

Er is dus geen sjabloon waarop de verschillende regio’s invulling kunnen gaan geven aan hun beleid. De Rijksoverheid sluit zoveel mogelijk aan bij initiatieven in de samenleving en dient te toetsen of daarmee de doelstellingen ook worden gehaald. Aandacht voor gezamenlijk leren en verantwoorden is hierbij nodig.

Auteurs

Hanneke Muilwijk

Kenmerken

Publicatietitel
Effectiever beleid, meer waterkwaliteit
Publicatiedatum
11 oktober 2016
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
2093