Eindadvies basisbedragen SDE++ 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) advies gevraagd over de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) in 2023. De SDE++ is een subsidieregeling waarmee exploitatiesteun wordt gegeven aan projecten die leiden tot een reductie van de uitstoot van broeikasgassen. 

In dit rapport staat het antwoord van het PBL op de adviesvraag van EZK. Daarin worden subsidiehoogtes geadviseerd en diverse aanvullende vragen van EZK met betrekking tot de SDE++-regeling beantwoord.

Voor deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare energie en van diverse andere CO2-reducerende technologie├źn bepaald. Dit eindadvies omvat alle opties die met de SDE++ worden ondersteund.

Kaders en projectpartners

Dit rapport bevat onze reactie op de door het ministerie van EZK gestelde adviesvraag en geformuleerde uitgangspunten.

In het onderzoeksproces voorafgaand aan dit advies kregen we ondersteuning van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en Det Norske Veritas (DNV). Dit rapport is een gezamenlijk product van de drie organisaties onder eindverantwoordelijkheid van het PBL.

We gaan ervan uit dat de lezer bekend is met de SDE++-regeling. Meer informatie over de SDE++-regeling zelf is te vinden op de website van RVO.nl.

Auteurs

PBL Auteurs
Sander Lensink Koen Schoots

Kenmerken

Publicatietitel
Eindadvies basisbedragen SDE++ 2023
Publicatiedatum
20 februari 2023
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
344
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4814