Elektriciteitsmarkt en infrastructuur bij sterke toename van hernieuwbare energie

10-06-2014 | Publicatie

In deze bundel staat de vraag centraal hoe en hoe snel 100% hernieuwbare energie in Nederland realiseerbaar is. Deze bijdrage reikt oplossingen aan voor de problemen die zich daarbij kunnen voordoen.

Oplossingen zijn ingrijpend en vereisen afstemming

In dit essay worden drie problemen geschetst: de groothandelsprijs zal dalen, de betrouwbaarheid is niet altijd gegarandeerd en het elektriciteitssysteem wordt duurder. Gelukkig zijn hier oplossingen voor te bedenken, maar die zijn soms ingrijpend en vereisen afstemming tussen de verschillende landen. Er zal een andere verhouding komen tussen de overheid en de markt en een andere wisselwerking tussen energieproductie en -netten. Investeringen moeten beloond worden.

De Doorbraak van Duurzaam

Dit essay is opgenomen in de bundel 'De Doorbraak van Duurzaam, van niche naar mainstream' ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Bezinningsgroep Energie. In 19 korte essays gaat een groot aantal auteurs in op verschillende facetten van de overgang van een energievoorziening die door fossiele brandstoffen met veel CO2-uitstoot wordt gedomineerd, naar een 100% duurzame energievoorziening.