Evaluatie beoordeling Nota Ruimte-projecten

Het voormalig ministerie VROM heeft het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd een evaluatie op te stellen van de ervaringen met het beoordelen van de maatschappelijke kosten-batenanalyses (mkba's) van Nota Ruimte-projecten. Deze notitie bevat de evaluatie.

Het vierde Kabinet Balkenende heeft het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd zestien investeringsprojecten voor integrale gebiedsontwikkeling te toetsen. Daarbij ging het voornamelijk om een kwaliteitstoets van de maatschappelijke kosten-batenanalyses (mkba) die voor deze projecten waren opgesteld. Beoordeeld werd of deze projecten in aanmerking komen voor een rijkssubsidie in het kader van het Nota Ruimte-budget. In november 2009 zijn de uitkomsten gepubliceerd.

Na de beoordeling heeft het toenmalige ministerie van VROM het PBL en CPB gevraagd om een evaluatie op te stellen van de ervaringen met het beoordelen van deze Nota Ruimte-projecten. Men wilde weten in hoeverre het instrument mkba geschikt was voor de beoordeling van integrale gebiedsontwikkelingen.

Meer informatie

Auteurs

PBL, CPB

Kenmerken

Publicatietitel
Evaluatie beoordeling Nota Ruimte-projecten
Publicatiedatum
20 september 2010
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
92524