Evaluatierapport Climate Dialogue

17-02-2015 | Publicatie

De weblog Climate Dialogue was een klimaatcommunicatieproject naar aanleiding van een verzoek van de Tweede Kamer om sceptici meer bij het klimaatdebat te betrekken. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is Climate Dialogue opgezet en uitgevoerd door het KNMI, het PBL en wetenschapsjournalist Marcel Crok.

Climate Dialogue was een gemodereerde blog waarin controversiële onderwerpen binnen de klimaatwetenschap werden bediscussieerd. Het bevatte verschillende nieuwe elementen:

  • het samenbrengen van klimaatwetenschappers met conflicterende opvattingen;
  • strikte moderatie van de discussie;
  • het schrijven van korte en lange samenvattingen van iedere discussie, goedgekeurd door de deelnemende wetenschappers.

Aan iedere discussie deed ten minste één wetenschapper mee die wordt gezien als ‘sceptisch’. De discussies waren technisch van aard, hetgeen er toe leidde dat het publiek tamelijk klein was en gespecialiseerd op het betreffende onderwerp. Het project heeft ruim twee jaar geduurd waarin in een constructieve en beleefde atmosfeer zes discussies zijn gevoerd: het Arctisch ijs, de significantie van trends, regionale klimaatmodellering, de (missende) hot spot, klimaatgevoeligheid en de zon. In totaal hebben twintig wetenschappers deelgenomen, velen leidend in hun specialisme. Dit rapport bevat korte samenvattingen van de gevoerde discussies en een uitgebreide evaluatie van het project zodat ook anderen kunnen delen in de opgedane ervaringen.