Fijn stof komt meer van mensen dan gedacht

01-12-2010 | Publicatie

Het beleidsgericht onderzoeksprogramma fijn stof, gefinancierd door het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, is eind 2009 afgerond.

Het leidde tot veel nieuwe inzichten in de samenstelling en bronnen van fijn stof en in de voortgang in het fijnstof-beleid. Een belangrijk inzicht is dat fijn stof meer afkomstig is van menselijke bronnen dan eerder gedacht.