Fotovoltaïsche zonne-energie op een kleinere netaansluiting – Eindadvies SDE++ 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het kader van SDE++ 2022 gevraagd een aanvullend advies uit te brengen over fotovoltaïsche zonne-energie (zon-pv) aangesloten op een kleinere netaansluiting dan gebruikelijk. Dit eindadvies toont de benodigde subsidiehoogte afhankelijk van de relatieve grootte van de netaansluiting. Het geeft aan dat het gebruik van een relatief kleinere netaansluiting dan gebruiken, de kostenefficiënte maatregel kan zijn. Dit rapport is aanvullend op het eindadvies SDE++ 2022.

Kaders en projectpartners

Dit rapport bevat onze reactie op de door het ministerie van EZK gestelde adviesvraag en geformuleerde uitgangspunten.

In het onderzoeksproces voorafgaand aan dit advies kregen we ondersteuning van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en Det Norske Veritas (DNV). Dit rapport is een gezamenlijk product van de drie organisaties onder eindverantwoordelijkheid van het PBL.

We gaan ervan uit dat de lezer bekend is met de SDE++-regeling. Meer informatie over de SDE++-regeling zelf is te vinden op de website van RVO.nl.

Auteurs

Overige auteurs
Luuk Beurskens (TNO)
Jasper Lemmens (DNV)
Adriaan van der Welle (TNO)

Kenmerken

Publicatietitel
Fotovoltaïsche zonne-energie op een kleinere netaansluiting – Eindadvies SDE++ 2022
Publicatiedatum
11 maart 2022
Publicatie type
Rapport
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4909