Eindadvies basisbedragen SDE++ 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) advies gevraagd over de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) in 2022. Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare energie en van diverse andere CO2-reducerende technologieën bepaald. Dit eindadvies omvat alle opties die binnen de SDE++ worden ondersteund.

De SDE++ is een subsidieregeling waarmee exploitatiesteun wordt gegeven aan projecten die leiden tot een reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

In dit rapport staat het antwoord van het PBL op de adviesvraag van EZK. Daarin worden subsidiehoogtes geadviseerd en diverse aanvullende vragen van EZK met betrekking tot de SDE++-regeling beantwoord.

Kaders en projectpartners

Dit rapport bevat onze reactie op de door het ministerie van EZK gestelde adviesvraag en geformuleerde uitgangspunten.

In het onderzoeksproces voorafgaand aan dit advies kregen we ondersteuning van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en Det Norske Veritas (DNV). Dit rapport is een gezamenlijk product van de drie organisaties onder eindverantwoordelijkheid van het PBL.

We gaan ervan uit dat de lezer bekend is met de SDE++-regeling. Meer informatie over de SDE++-regeling zelf is te vinden op de website van RVO.nl.

Auteurs

PBL Auteurs
Sander Lensink Koen Schoots

Kenmerken

Publicatietitel
Eindadvies basisbedragen SDE++ 2022
Publicatiedatum
11 maart 2022
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
393
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4403