Herstelmaatregelen Natuurnetwerk vooral positief voor natte ecosystemen

27-01-2021 | Artikel

Herstelmaatregelen die provincies financieren om de biodiversiteit in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te verbeteren, hebben een significant positief effect. Dit effect treedt vooral op in natte ecosystemen; bij droge ecosystemen is er minder resultaat, waarschijnlijk omdat het effect van de maatregelen nog te kleinschalig en te verspreid is. Uitbreiding (grotere oppervlaktes) van natuurgebieden en concentratie (hogere dichtheden) van herstelmaatregelen zijn nodig om aan het gewenste natuurherstel te kunnen voldoen.

Foto van een ven

De resultaten zijn te lezen in een artikel in het tijdschrift De Levende Natuur. Het artikel is geschreven in het kader van de Lerende Evaluatie Natuurpact 2020.