Hoe groot en diep is de voetafdruk van Nederland?

De hoeveelheid land die nodig is voor de Nederlandse consumptie bedraagt ongeveer drie keer het landoppervlak van Nederland. Van het land dat in gebruik is voor deze Nederlandse voetafdruk ligt een kleine 15 procent in Nederland zelf. De helft van het totaal ligt in andere OESO-landen, een kwart in de transitielanden (Brazilië, Rusland, India, Indonesië, China en Zuid-Afrika, de zogenoemde BRIICS-landen), en slechts 10 procent in de rest van de wereld, waaronder het Midden-Oosten en ontwikkelingslanden. Nederland kan dit landgebruik alleen beïnvloeden met op het buitenland gericht beleid.

Er zijn allerlei opties om de voetafdruk te verkleinen, maar daarbij moet onderscheid gemaakt in de ‘grootte’ en de ‘diepte’ van de voetafdruk. Beleid gericht op het verduurzamen van handelsketens en op het efficiënter omgaan met grondstoffen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de effecten (de ‘diepte’) van de Nederlandse voetafdruk. Om de omvang (de ‘grootte’) van de voetafdruk te reduceren is, naast het efficiënter omgaan met grondstoffen, ook een ander consumptiepatroon nodig. Dit zijn de belangrijkste conclusies die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) trekt in een artikel in het tijdschrift Milieu, dat gebaseerd is op de PBL studie 'De voetafdruk van Nederland: hoe groot en hoe diep?'

Auteurs

Mark van Oorschot, Trudy Rood, Edward Vixseboxse, Harry Wilting en Stefan van der Esch

Kenmerken

Publicatietitel
Hoe groot en diep is de voetafdruk van Nederland?
Publicatiedatum
3 juni 2013
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Milieu, issue 3 - 2013
Productnummer
1028