Indirecte effecten van biobrandstoffen: intensivering in de landbouw

02-04-2010 | Publicatie

Intensivering in de landbouw kan ervoor zorgen dat er minder natuur wordt omgezet in landbouwgrond om aan de toenemende vraag naar voedsel en bio-energie te voldoen. De indirecte effecten van biobrandstoffen, zoals verlies van biodiversiteit en extra uitstoot van broeikasgas, kunnen erdoor worden beperkt. Een eenzijdig accent op verhoging van het gebruik van kunstmest kan echter tot aanzienlijke extra uitstoot van broeikasgas leiden.

Intensivering landbouw kan negatief effect bio-energie beperken

De omzetting van natuur in landbouwgrond als gevolg van de teelt van gewassen voor bio-energie leidt tot achteruitgang van biodiversiteit en extra uitstoot van broeikasgas. Intensivering in de landbouw wordt gezien als een potentiƫle oplossing voor dit probleem. De vraag naar extra gewassen voor bio-energie kan dan worden opgevangen door grotere oogsten op bestaande landbouwgrond.

Intensivering kan echter ook leiden tot extra uitstoot van broeikasgas (N2O) en druk op biodiversiteit door gebruik van meer kunstmest. Als intensivering voornamelijk wordt bereikt door hogere doseringen stikstofkunstmest - waarschijnlijk de gemakkelijkste manier van intensivering - dan kunnen indirecte emissies tot 150 kg CO2-equivalenten per gigajoules biobrandstof het gevolg zijn. Hogere opbrengsten kunnen ook worden gerealiseerd door verbeterd landbouwmanagement en de keuze van andere gewasvariƫteiten. Op basis van mondiale gegevens over de relatie tussen kunstmestdosering en opbrengsten moet rekening worden gehouden met een beperkte gemiddelde indirecte emissie van 5 kg CO2-equivalenten per gigajoules biobrandstof.

De groeiende mondiale vraag naar voedsel en veevoer maakt al een flinke toename van de landbouwopbrengsten noodzakelijk. Het is daarom lastig vast te stellen in hoeverre de productie van biobrandstoffen een extra impuls is voor deze opbrengstverbetering.

De notitie 'Indirecte effecten van biobrandstoffen: intensivering in de landbouw' is een verdere uitwerking van het rapport 'Identificatie van de indirecte effecten van de productie van bio-energie', dat eerder verscheen.

Meer informatie

Deze publicatie is uitsluitend digitaal beschikbaar.