Kwaliteit voor later 2. Evaluatie van het waterkwaliteitsbeleid

Publicatie

De kwaliteit van het Nederlandse grond- en oppervlaktewater is in de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd. Er kan uitstekend drinkwater van gemaakt worden en het water is geschikt voor waterrecreatie en landbouw. Maar de natuur in en rond het water gaat weinig vooruit.

Aan de gebruiksdoelen wordt grotendeels voldaan, maar de doelen voor natuur worden niet gehaald

De kwaliteit van het Nederlandse grond- en oppervlaktewater is in de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd. Het water voldoet grotendeels aan de gebruiksdoelen voor de drinkwaterbereiding, de landbouw, het zwemmen en andere vormen van waterrecreatie. Voor de ecologische kwaliteit, gericht op de natuur, worden de doelen echter niet gehaald. Door aanvullende bezuinigingen verbetert de ecologische waterkwaliteit de komende tijd naar verwachting maar weinig.

Inrichting, nutriënten en vismigratie zijn de belangrijkste beperkingen voor de natuur

Een onnatuurlijke inrichting, stroming en peilbeheer, een hoge belasting met nutriënten (voedingsstoffen) en barrières voor de vismigratie vormen de belangrijkste beperkingen voor een goede ecologische kwaliteit van de Nederlandse wateren. Er is nog geen beleid voor microplastics, medicijnresten en andere microverontreinigingen, terwijl er steeds meer aanwijzingen zijn dat deze een ongunstig effect kunnen hebben op waterorganismen. Verder is er onzekerheid over de ecologische effecten van gewasbeschermingsmiddelen.

Onverenigbare doelen vragen om ruimtelijke keuzes

De ecologische waterdoelen zijn vaak moeilijk te verenigen met de huidige landbouw. Dit vraagt om een meer integrale ruimtelijke visie waarbij duidelijke keuzes gemaakt worden. Een mogelijkheid is om in bepaalde gebieden de natuur prioriteit te geven en in andere gebieden de landbouw.

Auteurs

Frank van Gaalen, Frits Kragt, Peter van Puijenbroek en Marijke Vonk

Kenmerken

Publicatietitel
Kwaliteit voor later 2. Evaluatie van het waterkwaliteitsbeleid
Publicatiedatum
21 december 2012
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
789