Mobiliteit en transport in een CO2-arm systeem

In 2013 werden er in Nederland enkele tienduizenden (semi)-elektrische auto’s verkocht. Dit was vooral een gevolg van de sterke fiscale stimulering en paste goed in de ambities van het Energieakkoord. Per 1 januari 2014 is deze stimulering fors afgebouwd, omdat het vanuit het oogpunt van de fiscus te kostbaar werd. De verwachting is dat de fiscale prikkels voor zeer zuinige auto’s nog verder worden teruggeschroefd. Deze casus legt perfect het spanningsveld bloot tussen de SER-doelstellingen voor 2030 en 2050 en de vertaling daarvan in het beleid om deze doelen te realiseren. In dit essay gaan Jan Ros en Huib van Essen in op wat er nodig is om de klimaatdoelen voor verkeer te halen en de dilemma’s die dit meebrengt voor het overheidsbeleid.

De Doorbraak van Duurzaam

Dit essay is opgenomen in de bundel 'De Doorbraak van Duurzaam, van niche naar mainstream' ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Bezinningsgroep Energie. In 19 korte essays gaat een groot aantal auteurs in op verschillende facetten van de overgang van een energievoorziening die door fossiele brandstoffen met veel CO2-uitstoot wordt gedomineerd, naar een 100% duurzame energievoorziening.

Auteurs

Jan Ros en Huib van Essen

Kenmerken

Publicatietitel
Mobiliteit en transport in een CO2-arm systeem
Publicatiedatum
10 juni 2014
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1493