Mondiale trend in CO2-emissies: 2015 rapport

25-11-2015 | Publicatie

Na tien jaar van een jaarlijkse groei van de mondiale uitstoot van CO2 van gemiddeld 4%, en een veel lagere toename in 2012 en 2013 van circa 1%, is de groei in 2014 met 0,5% bijna tot stilstand gekomen, terwijl de mondiale economische groei 3% was. In 2014 was de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele energie en industriële processen 35,7 miljard ton (Gt) CO2. De uitstoot van China en de Verenigde Staten groeide met 0,9%. In de EU daalde de uitstoot met 5.4%, terwijl die in India verder groeide met 7,8%.

Dit zijn enkele resultaten van een studie met versie 4.3 van de Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) van JRC/PBL, die voor energiegebruik gebaseerd is op recente statistieken van IEA, BP en de recente revisie van de kolenstatistieken van China. Het rapport evalueert ook een recent artikel in Nature over de CO2-uitstoot van China en verwerpt de conclusie dat internationale CO2-schattingen zoals die van EDGAR veel te hoog zijn.

De zes grootste CO2-emiterende landen/regio’s in 2014 zijn respectievelijk: China (30%), de Verenigde Staten (15%), de Europese Unie (EU-28) (9.6%), India (6.6%), de Russische Federatie (5.0%) en Japan (3.6%).
De zes grootste CO2-emiterende landen/regio’s in 2014 zijn respectievelijk: China (30%), de Verenigde Staten (15%), de Europese Unie (EU-28) (9.6%), India (6.6%), de Russische Federatie (5.0%) en Japan (3.6%).

China heeft de grootste uitstoot, maar de VS stoot per inwoner tweemaal zoveel uit

De nieuwe uitstootcijfers, waarin ook de recente revisie van de kolenstatistieken van China meegenomen zijn, laten zien dat de CO2-uitstoot van China nu tweemaal zo groot is als die van de Verenigde Staten, precies 10 jaar nadat China’s uitstoot die van de VS inhaalde. Maar de uitstoot per persoon van de VS is twee maal zoveel als die van China en van de Europese Unie.

De hoge uitstoot van China wordt vooral veroorzaakt door de grootte van de bevolking en de economie en omdat de energie-mix sterk afhankelijk is van steenkool.

Bitmap-bestand en/of alternatieve tekst ontbreekt (001g_muc15_01_nl). Figuur wordt niet weergegeven! Aub. corrigeren.