Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning. Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid

De kwaliteit van leven in Nederland is hoog. Kan dit standhouden? Ongewenste klimaatverandering dreigt. Innovatie in het energiesysteem is belangrijk om dit tegen te gaan. Het huidige overheidsbeleid richt zich sterk op energie- en klimaatdoelen voor 2020. Dit wordt weerspiegeld in het Energieakkoord en de aanpak van de Topsector Energie. De beperkte aandacht voor de ontwikkeling van innovatieve, nu nog relatief dure, energieopties voor de lange termijn verkleint de kans op een succesvolle overgang naar een CO2-arme energievoorziening in 2050.

Vernieuwing heeft technologische en maatschappelijke dimensie

Er zijn te veel onzekerheden om het energiesysteem van de toekomst uit te tekenen. Anderzijds is er wel een beeld van de technologie├źn die in 2050 belangrijk kunnen zijn voor een CO2-arm systeem. Vele daarvan zijn nog in ontwikkeling en nu nog relatief duur. Gerichte beleidsondersteuning voor onderzoek maar ook voor de eerste fase van toepassing is cruciaal. Het is daarbij van belang ook het maatschappelijk draagvlak voor nieuwe energietechnieken meer aandacht te geven. Recente burgerinitiatieven bieden een belangrijk aanknopingspunt om het draagvlak onder de bevolking te vergroten.

Dit zijn conclusies uit de verkenning naar energie-innovaties bij de Monitor Duurzaam Nederland 2014. De Monitor Duurzaam Nederland bestaat uit twee delen die gelijktijdig verschijnen: het indicatorrapport van de Monitor Duurzaam Nederland en de Verkenning.

Auteurs

CPB (Centraal Planbureau), PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau)

Kenmerken

Publicatietitel
Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning. Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid
Publicatiedatum
25 november 2014
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1510