Nitraat en gezondheid

31-01-2013 | Publicatie

Nederland, de EU en de wereld-gezondheids-organisatie (WHO) hanteren 50 milligram nitraat per liter als de norm voor nitraat in drinkwater. De gezondheidsrisico’s van nitraat in drinkwater zijn al jaren een onderwerp van discussie. Drinkwater is maar één en een vaak relatief kleine bron van nitraat voor de mens, en er zijn ook studies die juist een gunstig effect van nitraat op de gezondheid laten zien. Dit artikel geeft een overzicht van de huidige stand van kennis van de gezondheidsaspecten van nitraat.