Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nitraat en gezondheid

Artikel | 31-01-2013
Een waterkraan

Nederland, de EU en de wereld-gezondheids-organisatie (WHO) hanteren 50 milligram nitraat per liter als de norm voor nitraat in drinkwater. De gezondheidsrisico’s van nitraat in drinkwater zijn al jaren een onderwerp van discussie. Drinkwater is maar één en een vaak relatief kleine bron van nitraat voor de mens, en er zijn ook studies die juist een gunstig effect van nitraat op de gezondheid laten zien. Dit artikel geeft een overzicht van de huidige stand van kennis van de gezondheidsaspecten van nitraat.

Meer informatie

Andere artikelen over dit onderwerp waaraan het PBL heeft bijgedragen:

Auteur(s)Nathan S. Bryan en Hans van Grinsven
Publicatiedatum31-01-2013
PublicatieAdvances in Agronomy