Ondernemen met natuurlijk kapitaal in de voedselsector

Publicatie

In de studie Ondernemen met natuurlijk kapitaal in de voedselsector analyseert het PBL de businessmodellen van de innovatieve ondernemers en de betekenis van deze bedrijven voor de verduurzaming van het voedselsysteem als geheel.

Onderzoeksaanpak

Voor het onderzoek zijn interviews en workshops gehouden met 15 kleine innovatieve voedselbedrijven. De onderzoekers bediscussieerden de resultaten met stakeholders uit het gangbare voedselsysteem en beleidsmakers.

Innovatie stimuleren

De kleine voedselbedrijven kunnen vooralsnog geen complete verduurzaming van de sector bewerkstelligen. Hun marktaandeel is beperkt en niet alle oplossingen zijn op grotere schaal toe te passen. Toch spelen deze innovatieve ondernemers een belangrijke rol: ze dagen de grote bedrijven in de voedselsector uit tot innovatie en verduurzaming. Zonder deze kracht zal de voedselsector minder snel veranderen, terwijl de noodzaak om te verduurzamen groot is.

De kostprijs van duurzamer geproduceerd voedsel is vaak hoger dan van gangbare producten. Toch is dit alleen niet voldoende om duurzame productie rendabel te maken. Voor een levensvatbaar verdienmodel moeten de ondernemers ook op andere aspecten van hun bedrijf innoveren.

De overheid kan de ontwikkeling naar duurzame voedselbedrijven stimuleren, bijvoorbeeld door instrumenten voor innovatie beschikbaar te stellen.

Auteurs

Frederiek van Lienen, Petra van Egmond en Christi Veldhuis

Kenmerken

Publicatietitel
Ondernemen met natuurlijk kapitaal in de voedselsector
Publicatiedatum
15 december 2016
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
2554