Ontwikkelingen in de energierekening tot en met 2030

Achtergrondrapport bij de Klimaat- en Energieverkenning 2020

In de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (KEV) wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen in de energiehuishouding van Nederland tot 2030. Deze ontwikkelingen hebben ook hun weerslag op de energierekening van huishoudens. In dit achtergrondrapport wordt ingegaan op de vertaling van de ontwikkelingen in de KEV 2020 naar de ontwikkelingen in de energierekening van huishoudens.

Energietransitie in de gebouwde omgeving

In de laatste jaren is de energietransitie ook in de gebouwde omgeving uit de startblokken gekomen. Eén van de aspecten die hierbij extra aandacht heeft gekregen is de energierekening van huishoudens. In het verleden werd binnen de Nationale Energieverkenning ingegaan op de gemiddelde energierekening van huishoudens tot 2020, maar met de ingang van het nieuwe decennium verschuift de focus naar de energierekening in 2030. Hierbij zal de grotere rol van aardgasvrije vormen van warmtevoorziening invloed hebben op de energierekening van huishoudens in 2030.

Grotere variatie in energierekeningen van huishoudens

In dit rapport wordt daarom het onderscheid gemaakt tussen de energierekening van woningen met een aardgasaansluiting en all-electric woningen. Dit onderscheid geeft aan dat in de toekomst steeds minder gesproken kan worden over de gemiddelde energierekening, maar er komt een steeds grotere variatie in de energierekening van huishoudens. Verschillen in de energierekening kunnen hierbij bijvoorbeeld ontstaan door het eigenaarschap van zonnepanelen, het type warmtevoorziening en diverse andere factoren.

Auteurs

PBL Auteurs
Steven van Polen

Kenmerken

Publicatietitel
Ontwikkelingen in de energierekening tot en met 2030
Publicatiesubtitel
Achtergrondrapport bij de Klimaat- en Energieverkenning 2020
Publicatiedatum
30 oktober 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
27
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4306