Overzicht van de energieontwikkelingen

12-09-2017 | Publicatie

Op suggestie van enkele voormalig woordvoerders energie in de Tweede Kamer is door een aantal kennisinstellingen een ‘inwerkdocument energie’ gemaakt. In dit paper wordt gepoogd een objectief overzicht te geven van feiten en thema’s die van belang zijn voor de agenda van het Nederlandse energiebeleid.

Het document is op 12 september 2017 aan Kamerleden en hun medewerkers gepresenteerd en besproken. Hoofd sector Klimaat, lucht en energie van PBL Pieter Boot was hoofdauteur.