Regionalisering en kwantificering verhaallijnen Deltascenario's 2012

Het consortium van Deltares, PBL, KNMI, WUR-LEI en CPB werkten in 2012 een aantal verbeterpunten uit met betrekking tot de ruimtelijke uitwerking van de Deltascenario’s: vier toekomstbeelden voor wonen, werken, en het ruimtegebruik hiervan in Nederland in 2050, in relatie tot mogelijke effecten van klimaatverandering in Nederland. Deze achtergrondnotitie beschrijft het resultaat hiervan, alsmede de achterliggende aannamen en gebruikte methodiek, inclusief de belangrijkste modellen die hiervoor werden gebruikt: RuimteScanner, DRAM, Tigris XL en PEARL. De resultaten zijn onderdeel geworden van de definitieve versie van de Deltascenario’s die is gepubliceerd  in 2013.

Deltascenario’s

In het voorjaar van 2011 werd de eerste versie van de Deltascenario’s uitgebracht. De scenario’s bestonden uit zowel verhaallijnen als kwantitatieve, ruimtelijke uitwerkingen daarvan. Het laatste was nodig om, per regio, de consequenties van de scenario’s door te kunnen rekenen op het gebied van de thema’s die in het Deltaprogramma centraal staan: zoetwatervraag en waterveiligheid.

Verbeterpunten

In de loop van 2011 werd met betrekking tot deze ruimtelijke uitwerking een aantal verbeterpunten benoemd: 1) verdere specificatie van landgebruiksveranderingen (stedelijk gebied, landbouw, natuur) ;2) verdere uitwerking van bodemdaling; 3) betere aansluiting op het Deltamodelinstrumentarium: de ‘toolbox’ waarmee de ruimtegebruiksveranderingen worden omgezet in de relevante indicatoren met betrekking tot bovengenoemde thematiek.

Auteurs

B. Rijken, A. Bouwman, A. van Hinsberg, B. van Bemmel en G.J. van den Born (allen PBL), N. Polman, V. Linderhof, R. Michels en P. Rijk (allen LEI)

Kenmerken

Publicatietitel
Regionalisering en kwantificering verhaallijnen Deltascenario's 2012
Publicatiedatum
20 januari 2014
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1194