Rijk, provincies en hun partners moeten alle zeilen bijzetten

08-04-2015 | Publicatie

Zonder natuurherstel geen economische ontwikkeling; dat is de kern van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). PAS in sinds 1 juni van start en de vraag is of het programma de verwachtingen kan waarmaken. Uit een studie van het PBL lijkt dit mogelijk, mits Rijk, provincies en de overige partijen alle zeilen bijzetten. RO magazine schreef een artikel over deze PAS studie.