Stikstof: 'Te veel van het goede'

Stikstofvervuiling kost de Europese Unie tussen de 70 en 320 miljard euro per jaar. De schade door stikstof uit de landbouw (25-145 miljard euro per jaar) is vergelijkbaar met de directe baten van stikstofhoudende meststoffen voor de Europese landbouwsector.

Integrale aanpak nodig

Vermindering van de stikstofuitstoot naar het milieu is een van de belangrijkste opgaven voor de eenentwintigste eeuw. Hiervoor zijn maatregelen nodig in transport, industrie en landbouw, en mogelijk ook in vleesconsumptie en hergebruik van menselijk afval. Het Gothenburg protocol, gemeenschappelijk beleid dat tot doel heeft de energieconsumptie en het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen, is een mogelijkheid om de emissies verder terug te dringen. Samen met ander beleid, zoals de nitraatrichtlijn en de richtlijn voor stedelijk afvalwater, heeft dit geleid tot enige afname in de stikstofvervuiling in Europa. Echter, het huidige beleid is gefragmenteerd. Mondiaal neemt het stikstofprobleem nog sterk toe en is er behoefte aan een integraal stikstofprotocol.

Auteurs

Mark A. Sutton, Oene Oenema, Jan Willem Erisman, Adrian Leip, Hans van Grinsven & Wilfried Winiwarter

Kenmerken

Publicatietitel
Stikstof: 'Te veel van het goede'
Publicatiedatum
14 april 2011
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Nature 472, pp 159–161
Productnummer
92575