Stikstofreductie via het krachtvoer

Analyse van de Kamermotie over 3 procent reductie van het ruw-eiwitgehalte in krachtvoer

Naar aanleiding van de motie Geurts/Harbers heeft het ministerie van LNV het Planbureau voor de Leefomgeving verzocht om de effecten van een beperking van het ruw-eiwitgehalte in krachtvoer voor melkvee op de uitstoot van ammoniak te analyseren. Er zijn drie voorstellen bestudeerd: het ministeriële voorstel, het sectorvoorstel en een combinatievariant. De conclusie is dat het ministeriële voorstel en het sectorvoorstel in theorie tot een reductie van 0,2 kiloton kunnen leiden.

Koeien eten gras

De te bereiken reductie  is met onzekerheden omgeven

Bij zowel het sectorvoorstel als het ministeriële voorstel geldt dat de te bereiken reductie met onzekerheden is omgeven. Dit is van belang omdat te treffen maatregelen op voorhand een gegarandeerd locatie-specifiek effect op de natuur moeten hebben voordat ze als basis voor vergunningverlening voor woningbouw en MIRT-projecten kunnen dienen. De onzekerheden die van belang zijn voor juridisch zekere vergunningverlening vloeien vooral voort uit het beleidsmatige en politieke domein en in mindere mate uit de rekenmodelonzekerheden. Het PBL beveelt aan om tot een brede politieke afweging te komen waarbij niet de verschillen in berekende emissiereducties een hoofdrol spelen maar naast maatschappelijke zorgen ook de mate waarin emissiereducties locatie-specifiek vast zullen staan. Dit vaststaan zal qua timing in verhouding gezien moeten worden tot het moment waarop verlening van locatie-specifieke vergunningen gewenst is.

Auteurs

PBL Auteurs
Martijn Vink Gert Jan van den Born Marian van Schijndel Emma van der Zanden

Kenmerken

Publicatietitel
Stikstofreductie via het krachtvoer
Publicatiesubtitel
Analyse van de Kamermotie over 3 procent reductie van het ruw-eiwitgehalte in krachtvoer
Publicatiedatum
21 augustus 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
35
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4243