Strenger Europees emissiebeleid werkt positief uit

21-12-2012 | Publicatie

Nederland heeft veel baat bij strenge Europese emissiedoelen voor luchtverontreinigende stoffen. Niet alleen leven Nederlanders dan langer en gezonder, ook neemt de schade aan de natuur af. Dit blijkt uit een kosten-batenanalyse van een aantal mogelijke varianten voor emissiereducties per 2020.