Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Eindadvies 2024

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd advies uit brengen over de te verwachten elektriciteitsproductiekosten voor waterkracht, windenergie en zon-pv in de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) van het jaar 2024. Het advies wordt gegeven binnen de door het ministerie van EZK bepaalde uitgangspunten voor de SCE. Het PBL heeft bij het schrijven van het advies ondersteuning gekregen van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). 

De minister van EZK besluit over de openstelling van de nieuwe SCE-regeling, de open te stellen categorieën en de bijbehorende basisbedragen. Meer informatie over het aanvragen onder de SCE-regeling is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rekenmethode

De SCE is een regeling die een subsidie toekent aan geproduceerde hernieuwbare energiedragers. De subsidie is gelijk aan de onrendabele top van technologieën na aftrek van de inkomsten die partijen ontvangen uit de opbrengsten van de verkoop van elektriciteit, gas of warmte op de markt.

De berekeningswijze van de basisbedragen is gebaseerd op de onrendabele-topmodellen die voor de SDE++ gebruikt worden, maar er zijn specifieke aannames gemaakt voor referentiesystemen in de SCE met bijbehorende technische en economische karakteristieken. In dit advies bespreken we eerst de financieringsparameters en vervolgens komen de kostenparameters van de voor de SCE relevante technieken voor zon-pv, windenergie en waterkracht aan de orde. 

Marktconsultatie

De SCE is gericht op lokale initiatieven van energiecoöperaties. Voor het opstellen van dit eindadvies is gebruik gemaakt van marktinformatie. Het PBL heeft de vragen uit de marktconsultatie geaggregeerd en geanonimiseerd opgenomen in dit rapport en voorzien van een antwoord.

Auteurs

PBL Auteurs
Sander Lensink Chris Henriquez
Overige auteurs
Adriaan van der Welle (TNO)
Luuk Beurskens (TNO)

Kenmerken

Publicatietitel
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking 2024
Publicatiesubtitel
Eindadvies SCE 2024
Publicatiedatum
1 februari 2024
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
41
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5037